Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@tecoolers.nl . De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

1. Algemeen

Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing:

1-1 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging van de order via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur.

1-2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1-3 Omdat de kleuren van artikelen verschillend getoond kunnen worden op basis van de monitorinstellingen e.d. kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

1-4 Het kan zijn dat een artikel dat wordt besteld, voordat de bestelling ons bereikt, reeds is verkocht. In dit geval verplicht de verkoper zich de bestelorder aan te passen en de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Zie ook 6-3.

2. Prijs

2-1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief BTW.

2-2 Tecoolers.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door ons worden aangepast.

3. Betaling

3-1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U kunt betalen door:

 
  • Vooruit betalen via een overschrijving of telebankieren. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 2 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan PostNL of UPS.

 

  • Vooruit via PayPal betaling.

 

  • Vooruit via bank overschrijving.

     

4. Verzendkosten

4-1 De verzendkosten beginnen bij ca. EURO 1,00-2,00 voor alle kleine bestellingen binnen Nederland. De reële verzendkosten worden automatisch aangepast in de kassa van de software en zijn onder voorbehoud van. Indien noodzakelijk zullen deze worden aangepast.

4-2 Bij leveringen buiten Nederland worden de extra verzendkosten ongeacht de ordergrootte van de bestelling doorberekend aan de koper.

4-3 Indien gewenst kan de koper ervoor kiezen bestellingen verzekerd te laten verzenden. De extra kosten hiervoor zijn al snel Euro 7,50
Zie PostNL site voor meer info.
4-4 De verzendkosten zijn inclusief verzendmateriaal.

5 Beëindiging

5-1 Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum, uitsluitend via email, worden geannuleerd.

5-2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

5-3 Indien een koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, zie onder 5-1, is de koper betalings-plichtig. De verkoper is gerechtigd reserveringskosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6.Levering

6-1 Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT-post of UPS, zie onder 3.

6-2 Als artikelen een langere levertijd dan 3 werkdagen hebben zal de koper via email hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 14 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

6-3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per email medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag. Indien goedkoper zullen wij het het restant crediteren.

6-4 De verzending geschiedt volgens de voorwaarden van:
PostNL:
 http://www.postnl.nl
UPS :
http://www.ups.com/


6-5 Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

6-6 De aflevering  van brievenbus post kunnen we nooit 100% garanderen.   


7 Klachten en ruilen

Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Tecoolers.nl en een retour nummer heeft ontvangen. Na ontvangst van de retourzending en goedkeuring door ons, zal het orderbedrag excl. verzendkosten binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:

7-1 de artikelen zijn gebruikt.

7-2 de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.

7-3 vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Tecoolers.nl gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert en franco verstuurt. Rembourszendingen worden door Tecoolers.nl nimmer geaccepteerd.

7-4 Klachten dienen binnen 5 dagen na levering per e-mail info@tecoolers.nl te worden aangemeld. Wij nemen dan contact met u op voor het bespreken van de klacht en het treffen van een regeling.

7-5 De kosten van het retourneren komen volledig voor rekening van de klant.

7-6 De klant blijft tot ontvangst van de goederen bij Tecoolers.nl verantwoordelijk voor deze goederen.

8.Aansprakelijkheid

Tecoolers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper's gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 500 in totaal.

Tecoolers.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van onze website en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

9. Privacy

9-1Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Tecoolers.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9-2 Persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Tecoolers.nl, t.b.v. de orderverwerking en vervolg orders tevens kunnen wij u informeren over interessante aanbiedingen.

9-3 Indien de klant dit niet wenst, kan de klant dit laten weten via info@tecoolers.nl

9-4 De klant heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@tecoolers.nl

10. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van TeCoolers.nl

Tecoolers.nl  2013